نمایشگاه نقاشی آبرنگ هفت رنگ عشق

آموزشگاه هنر ققنوس، نگار خانه شهر آوا و موزه موسیقی نمایشگاه هفت رنگ عشق را با موضوع پرتره اساتید موسیقی برگزار میکنند

با هدایت اساتید مهران یوسفی اکبر اکبری

حسنا آخوندی. مهري اسلامي .احمد باقری. فاطمه بلوکے . ستاره بابا علیرضا تیراناز. فائقه حاجی کریمی ،منير حبيبے منفرد . ژاله حیدری . مرجان خداوردی، حبیبه درستکاری مریم دولت آبلای. مریم رزاقے. زهرا زارعے . مینالاقے : شوشن سے قمه ناصح ، طلیعه رشلا. مولودلوائے حميده ثامنے خواهمه مریم صالحیان. منظرعبد یزدان. نرگس گندلے اصل. زهرا مشایخے. فاطمه مصطفی زاده بهناز معتمدی. شیدا معین فر. آسیه مقدم. 

میدان تجریش خیابان شهید دربندی (مقصود بيك)

سه راه تختی خیابان موزه موزه ی موسیقی نگارخانه شهرآوا