تکنیک خاص نقاشی آبرنگ صرف نظر از چیز های غیر ضروری
تکنیک خاص نقاشی آبرنگ صرف نظر از چیز های غیر ضروری

تکنیک خاص نقاشی آبرنگ صرف نظر از چیز های غیر ضروری

تکنیک خاص نقاشی آبرنگ همیشه استفاده از یک وسیله خاص نیست گاهی صرف نظر از برخی از قسمت های نقاشی خود یک تکنیک خاص به حساب میآید . پس همیشه در نقاشی با آبرنگ زیاد خود را درگیر جزئیات نکنید و بیشتر تمرکز خود را بر روی چیز های مهم نقاشی بگذارید.

اگر دقت داشته باشد بیشتر نقاشی های آبرنگ خیلی با جزئیات نیستند و تنها جزئیات در نقاشی آبرنگ چهره دیده میشود.

“هرچه کمتر بهتر”و “در سکوت سخنهاست” شعار نقاشان آبرنگ است. وسوسه ی افزودن جزئیات غیرضروری دامی است که اغلب گرفتار آن می شوند.

زیبایی نقاشی در ۱۰ دقیقه این است که شما ملزم به انتخاب بخش هایی هستید که بیشتر مورد توجه تان است.

پس چنین مشکلی پیش نخواهد آمد.

البته مجبور نیستید آنچه را که می بینید روی کاغذ بیاورید یا بخواهید عین مطابق با آن کار کنید.

در نقاشی با آبرنگ اگر ترکیب بندی، سایه روشن ها و رنگ های به کار برده شده زنده و شفاف باشند، نتیجه ی خوبی به دست می آید.

نقاشی آبرنگ گل آفتابگردان

تکنیک خاص نقاشی آبرنگ صرف نظر از چیز های غیر ضروری

به نقاشی گل آفتابگردان دقت نمایید تنها طرح کلی آفتابگردان دیده میشوند پس اگر شما بخواید یک مزرعه آفتابگردان را نقاشی کنید اصلا لزومی ندارند که رگبرگ ها را نیز نقاشی کنید

نشان دادن قسمت مرکزی و گلبرگها با تکنیک خیس در خیس، برای رنگ آمیزی یک گل زیبا کافی خواهد بود.

نقاشی آبرنگ پاییز

۱۸x۱۳ سانتیمتر فقط چند قطره رنگ (با روش خیس در خیس) و حرکت کنترل شده ی رنگ خبر از رسیدن پاییز میدهد.

تکنیک خاص نقاشی آبرنگ صرف نظر از چیز های غیر ضروری

منبع برخی از مطالب سایت آموزش نقاشی با آبرنگ : آموزش نقاشی با آبرنگ در 10 دقیقه ، نویسنده:هیزل سون، مترجم فائقه معاون زاده

ico
مطلب قبل
ico-1
مطلب بعد

 

 

 

 

فیلم آموزش نقاشی آبرنگ

 فیلم آموزش نقاشی آبرنگ

کتاب های آموزش نقاشی آبرنگ 

بیش از 100 نمونه نقاشی آبرنگ از طبیعت 

همه و همه در مجموعه آموزش نقاشی با آبرنگ

فیلم آموزش نقاشی آبرنگ

جهت مجموعه آموزش نقاشی آبرنگ میتوانید از لینک زیر اقدام نمایید