ویژگی نقاشی آبرنگ
ویژگی نقاشی آبرنگ

[dropcap]و[/dropcap]ویژگی اصلی نقاشی آبرنگ زیبایی طبیعی است که در خصلت نقاشی با آبرنگ وجود دارد.

[highlight color=”yellow”]شفافیت رنگدانه ها، سفیدی کاغذ و تنوع بی پایان رنگ های آبرنگی که میتوانند به سرعت باهم ترکیب شوند[/highlight] بخش هایی از کیفیاتی هستند که تنها در آبرنگ میتوان دید و اینها ویژگی نقاشی آبرنگ هستند . آبرنگ راهی سریع برای ایجاد و خلق نصاویر زیبا و بدیع است. تنها با چند حرکت قلم مو و مقداری رنگ میتوان لا رنگ گذاری های سریع و پی در پی میتوان در دقایق کوتاهی تصویری پویا و فریبنده ایجاد کرد.

برای مثال زنگی که با قلم مو روی کاغذ خیس کشیده می شود به سرعت پخش و گسترده میشود، بعد از خشک شدن کاغذ آبرنگ نتیجه ای نرم و زیبا ، بدون دیدن ضربات قلم مو در برخواهد داشت. با درنظر گرقتن سه گوشه کاغذ سفید شما آسمان آبی و دریا را با خورشید درخشان بر روی قایق شناور خواهید داشت.

[tie_full_img]

ویژگی نقاشی آبرنگ
ویژگی نقاشی آبرنگ